CÁC KHIẾM KHUYẾT CỐT LÕI VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐI KÈM Ở TRẺ TỰ KỶ

Việc có trong tay một bức tranh toàn cảnh về các vấn đề ở trẻ tự kỷ sẽ giúp chúng ta:

– Một số vấn đề có biểu hiện trùng lắp với các triệu chứng cốt lõi của tự kỷ, do đó, cần hiểu sâu để mang trẻ đến đúng nơi, tìm đúng thầy.

– Một số vấn đề là bẩm sinh, một số lại xuất hiện muộn. Do đó, cần có khái niệm về các vấn đề này, để không sót.

– Hiểu và lựa chọn chương trình/chiến lược can thiệp cho trẻ, tránh trùng lắp gây lãng phí thì giờ của trẻ và nguồn lực.

Contact Me on Zalo
0912 218 692