CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT ( TRÒ CHƠI NHÓM TRẺ N1)

                    Cảm nhận và phân biệt được sự khác biệt của vật nóng và lạnh, vật cứng và mềm mại

0912 218 692