CHỨNG NHẠI LỜI Ở TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ

  • Nhại lời thường được miêu tả như là một sự lặp lại trung thành của từ, cụm từ hoặc câu nói dài hơn. Nó có thể là một giai đoạn trong sự phát triển ngôn ngữ bình thường của trẻ, nó cũng có thể là một triệu chứng của bệnh lý. Trong trường hợp của trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK), nó được liệt kê như là một trong những triệu chứng của rối loạn này.
Contact Me on Zalo
0912 218 692