ĐỊNH NGHĨA CĂN BẢN VỀ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP (LEARNING DISABILITIES) VÀ 7 LOẠI TRONG KHUYẾT TẬT HỌC TẬP

Các khuyết tật học tập (learning disabilities) là do các yếu tố di truyền và/hoặc sinh học thần kinh làm thay đổi chức năng não bộ theo 1 phương thức gây ảnh hưởng đến một hay nhiều quá trình nhận thức liên quan đến học tập. Những vấn đề về mặt xử lý có thể gây cản trở đến việc học những kỹ năng cơ bản như đọc, viết và/hoặc tính toán. Các vấn đề này cũng có thể gây trở ngại đến các kỹ năng ở mức cao hơn như kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch thời gian, suy luận trừu tượng, trí nhớ ngắn hoặc dài hạn và cả sự chú ý. Điều quan trọng cần nhận ra đó là các khuyết tật học tập có thể ảnh hưởng đến đời sống của 1 cá nhân không chỉ về mặt học thuật, mà còn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình, bè bạn và công việc.

Contact Me on Zalo
0912 218 692