GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ CHO TRẺ EM TỰ KỶ HOẶC CÓ NHỮNG KHIẾM KHUYẾT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN

cuốn “Giảng dạy ngôn ngữ cho trẻ em tự kỷ hoặc có những khiếm khuyết trong việc phát triển kỹ năng cá nhân”, tác giả Mark Sundberg và James W.Partington, Ph.D. Cảm ơn chị Phạm Kim Tâm đã giới thiệu.

Tài liệu này hữu ích cho phụ huynh và giáo viên trong việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ tuần tự qua các bước đánh giá, huấn luyện và nâng cao. Cách lập các biểu, bảng đánh giá và lập chương trình được trình bày rất khoa học và dễ áp dụng

Cấu trúc của tài liệu này như sau:

Phần 1: Chuẩn bị: Kiểm tra ngôn ngữ và phân tích sự kiểm tra, quyết định một chương trình can thiệp như thế nào.

Phần 2: Bắt đầu huấn luyện: mô tả những phương thức cụ thể để thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ, bắt đầu từ trẻ chưa biết nói.

Phần 3: Huấn luyện ngôn ngữ nâng cao: sự phát triển từ phần trên

Phần 4: Những vấn đề liên quan tới việc thực thi chương trình ngôn ngữ ở nhà và ở trường.

Chúc các bạn thành công trong việc trở thành những nhà giáo cho con.

( Trích tủ sách tự kỷ)

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692