Hành vi không mong muốn và các chiến lược can thiệp/ hỗ trợ (1)

Quản lý hành vi là một trong các nhiệm vụ lớn mà người chăm sóc phải thực hiện suốt đời cho trẻ tự kỷ [1]. Đây là một nhiệm vu khó, vì tính đa dạng của hành vi, cả về kiểu hình lẫn nguyên nhân.

_Nguồn: HARRYLE.ORG_

Contact Me on Zalo
0912 218 692