HỖ TRỢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO TRẺ TỰ KỶ TẠI VIỆT NAM

Tài liệu Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam  là bộ tài liệu dành cho phụ huynh và người nuôi dưỡng

Là tài liệu do nhóm chuyên gia và giảng viên trường ĐhSP HN thực hiện.

 

0912 218 692