HÒA ĐỒNG ĐỂ CHIA SẺ

  • Những điều chúng ta có thể làm để trẻ có điều muốn nói và có sự khuyến khích cần thiết để nỗ lực xứng đáng
  • Những cách để tỏ ra cho trẻ biết là chúng ta đang thực sự lắng nghe
  • Những cách để khuyến khích trẻ tiếp tục trò chuyện
  • Những cách để chia sẻ kinh nghiệm với tẻ, thâm chí khi trẻ tỏ ra không có khả năng hoặc không quan tâm

PHỤ HUYNH VUI LÒNG TẢI VỀ ĐỂ ĐỌC 

Contact Me on Zalo
0912 218 692