KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ (RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ)

Đặc trưng trong khuyết tật trí tuệ là sự thiếu hụt trong khả năng trí tuệ nói chung, như khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, lên kế hoạch, khả năng tư duy trừu tượng, phán đoán, học tập từ lý thuyết và học tập thông qua trải nghiệm …

Contact Me on Zalo
0912 218 692