KIỂM SOÁT CƠN TỨC GIẬN

TỨC GIẬN LÀ MỘT CẢM GIÁC KHÓ CHỊU. Nó khiến chúng ta muốn phá hủy mọi thứ và nói những lời gây tổn thương mà chắc chắn sau đó ta sẽ hối hận …

 

0912 218 692