KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG P1

Phần 1 bài giảng Kỹ năng vận động của tổ chức SEAMEO SEN
Đây là tài liệu có gợi ý hình ảnh rõ ràng, có bài tập ví dụ cụ thể sẽ giúp phụ huynh có nhiều gợi ý  trong quá trình hỗ trợ can thiệp cho con của mình.
Nguồn: Facebook
Contact Me on Zalo
0912 218 692