MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ÂM NHẠC ĐỂ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN

Âm nhạc trị liệu là việc sử dụng âm nhạc nhằm mục đích cải thiện sức khỏe và chức năng của cơ thể. Trị liệu âm nhạc là một liệu pháp nghệ thuật. Bao gồm quá trình mà nhà trị liệu sẽ sử dụng âm nhạc và tất cả khía cạnh của âm nhạc như vật lý, xúc cảm, tinh thần xã hội thẩm mỹ và tâm hồn để giúp khách hàng cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần trong đó bao gồm các lĩnh vực như: vận động, giao tiếp, cảm xúc…

Trị liệu âm nhạc là “sử dụng âm thanh và âm nhạc có tổ chức trong mối quan hệ liên quan giữa học sinh và nhà trị liệu để hỗ trợ và khuyến khích tinh thần và thể chất của học sinh  khỏe mạnh”. (Bunt, 1994)

Trong xã hội ngày nay có rất nhiều phương pháp cũng như nghiên cứu khác nhau trong việc can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt nói chung và trẻ RLPTK nói riêng. Trong đó việc sử dụng âm nhạc trong trị liệu âm nhạc với trẻ RLPTK được nghiên cứu ứng dụng mang lại rất nhiều những hiệu quả tốt giúp cho trẻ chú ý, bắt chước, phát triển kỹ năng giao tiếp tốt hơn giúp cho trẻ thoải mái giảm thiểu những hành vi không mong muốn. Như chúng ta biết trẻ RLPTK có rất nhiều khó khăn trong quá trình giao tiếp và tương tác…vì vậy để giúp trẻ có thể đẩy mạnh kỹ năng giao tiếp với mọi người xung quanh thì việc sử dụng âm nhạc được coi như một phương pháp bổ trợ trong việc thúc đẩy ngôn ngữ nói chung và giao tiếp nói riêng. Bởi vì “Giao tiếp là sự truyền đạt , tiếp nhận, trao đổi thông tin qua việc hiểu ngôn ngữ và diễn đạy ngôn ngữ bằng lời nói , nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. Thông qua giao tiếp nhân cách được hình thành và phát triển ”hay “ Giao tiếp là nhu cầu tất yếu, đặc trưng của xã hội  loài người, giao tiếp được tiến hành bằng nhiều hình thức có ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ, khả năng giao tiếp của con người phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp và vốn tri thức, vốn kinh nghiệm của họ” hay như Nguyễn Quang Uẩn “Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người với người, thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin , tình cảm, cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau.”Thông qua những hoạt động âm nhạc đang được áp dụng tại TT Giáo dục hòa nhập Trẻ Em. Chúng tôi xin giới thiệu một số biện pháp trị liệu âm nhạc nhằm phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK

Contact Me on Zalo
0912 218 692