RỐI LOẠN HÀNH VI ĂN UỐNG Ở TRẺ TỰ KỶ

Nghiên cứu nhằm mô tả những biểu hiện rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷ. Phương pháp nghiên cứu
được thiết kế theo nghiên cứu bệnh – chứng. 130 trẻ được chẩn đoán rối loạn tự kỷ, tuổi trung bình 43,95 ±
19,24 tháng, được so sánh với 130 trẻ không bị tự kỷ, tương xứng với nhau về tuổi, giới, nơi sống. Người
chăm sóc trẻ bị tự kỷ và không bị tự kỷ được phỏng vấn bằng bệnh án nghiên cứu và thang điểm đánh giá
hành vi ăn uống ở trẻ em (CEBI). Kết quả cho thấy tỷ lệ có bất thường về hành vi ăn uống ở nhóm trẻ tự kỷ
(53,1%) cao hơn so với nhóm chứng (10%). Trẻ tự kỷ ăn uống kén chọn: loại thức ăn (58,8%), những thức
ăn cấu trúc thấp (72,3%), mùi vị thức ăn (11,5%), ăn hạn chế món (22,3%). Rối loạn hành vi trong bữa ăn ở
trẻ tự kỷ là ăn quá chậm (20,8%), ăn miếng thức ăn kích thước lớn (20,8%), nuốt chửng hầu như không nhai
(20,8%). Các biểu hiện trên ở nhóm trẻ tự kỷ đều cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p < 0,05). Rối loạn hành vi ăn uống là rối loạn đi kèm thường gặp ở trẻ tự kỷ. Sự quan tâm và hỗ trợ những
rối loạn hành vi ăn uống ở trẻ tự kỷ là cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ.

Contact Me on Zalo
0912 218 692