RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

Hiện nay có nhiều khái niệm về RLPTK nhưng khái niệm tương đối đầy đủ và được sử dụng phổ biến nhất là khái niệm của Liên hợp quốc đưa ra năm 2008 “ Rối loạn phổ tự kỉ là một loại khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời, thường được thể hiện ra ngoài trong ba năm đầu đời. Rối loạn phổ tự kỉ là một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não bộ gây nên, ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn ở nhiều quốc gia không phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc điều kiện kinh tế xã hội”. Đặc điểm của nó là sự khó khăn trong tương tác xã hội, các vấn đề về giao tiếp bằng lời và không lời và có các hành vi sở thích và hoạt động hạn hẹp,lặp đi lặp lại.

Tải xuống để đọc tiếp !

Contact Me on Zalo
0912 218 692