SÁCH BÀI TẬP ĐIỀU HÒA CẢM GIÁC

SÁCH BÀI TẬP “ĐIỀU HÒA CẢM GIÁC” (Chiến lược thực hành và Các hoạt động vận động cảm giác sử dụng trong lớp học) Tác giả: Michael C. Abraham. Quĩ phổ biến kiến thức của CLB Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội đã lược dịch (chỉ dịch một số phần cơ bản chứ chưa dịch toàn bộ, các bạn đọc ghi chú ở phần đầu tài liệu).

 

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692