Thực Hành Phát Âm

Chương trình này để dạy trẻ cách phát âm các âm trong các từ sao cho rõ ràng
This program is to teach the child how to produce sounds clearly in words.
Người dạy sẽ giúp trẻ luyện tập 4-5 lần một tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 5 – 10 phút
The helper/parent will help the child practice 4-5 times per week, for short lengths of time, approximately 5 – 10 minutes.
Học cách phát âm đúng đòi hỏi sự luyện tập theo nhiều bước khác nhau. Mỗi bước sẽ có
độ khó khác nhau, do đó có những bước người dạy phải dành nhiều thời gian hơn để
luyện tập ở bước đó cho trẻ.
Learning correct production of a sound involves practice at different steps. Some steps are more difficult than others and you may need
to spend more time working on them.
Muốn chuyển tiếp sang bước kế tiếp, trẻ phải phát âm đúng hầu hết số lần được yêu cầu
cho âm đó. Nếu bạn vội vã chuyển sang các bước kế tiếp, trẻ có thể sẽ gặp khó khăn
trong việc phát âm các âm ở các bước kế tiếp này.
To move on to the next step the child must be able to say the sound correctly at that level most of the time. If you move on too quickly
the child will have difficulty making the sound at the new step.
Mỗi bước luyện tập sẽ đính kèm bản ghi chép cứ liệu, khi trẻ thực hiện tốt, bạn điền vào
bản ghi chép cứ liệu và bạn nên khen trẻ bằng phần thưởng nho nhỏ như miếng dán
sticker. Trong trường hợp trẻ cần luyện tập thêm thì cung cấp thêm bản ghi chép cứ liệu
cho những buổi luyện tập thêm đó.
Các bước luyện tập phát âm bao gồm:
Each step has record sheet attached, when the child fills a record sheet they should receive a small reward such as a sticker or a treat.
Additional record forms are provided in case a child needs extra practice at a level. The steps are:
Bước 1 – phát âm âm vị đích
Step 1 – making the sound by itself.
Bước 2 – phát âm âm vị đích với 1 nguyên âm
Step 2 – making the sound with a vowel
Bước 3 – phát âm âm vị đích trong từ
Step 3 – making the sound in words
Bước 4 – phát âm âm vị đích trong cụm từ
Step 4 – making the sound in short phrases
Bước 5- phát âm âm vị đích trong câu
Step 5 – making the sound in sentences
Bước 6- phát âm âm vị đích trong hội thoại tự nhiên
Step 6 – making the sound in general conversation.
Nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình luyện tập, bạn nên liên lạc với nhà chuyên môn đã
phát cho bạn sử dụng chương trình này

Contact Me on Zalo
0912 218 692