Xóa sổ những cơn bùng nổ tâm lý

Cuốn sách “Xóa sổ những cơn bùng nổ tâm lý” của một trị liệu viên người Mỹ là Jed Baker, được dịch từ quĩ của Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội.

Cuốn sách này mô tả những cơn bùng nổ tâm lý của trẻ Rối loạn phát triển và tự kỷ, phân tích các căn nguyên và đề xuất các giải pháp, đồng thời hướng dẫn phương pháp thực hiện với con của các bạn.

 

0912 218 692