KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI PHỤ HUYNH THÁNG 12 NĂM 2020- TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ EM.

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ EM

VỚI PHỤ HUYNH( tháng 12 năm 2020)

Kính gửi Quý phụ huynh có con đang can thiệp tại Trung tâm:

Kế hoạch làm việc của TT với PH, gồm lịch họp Phụ huynh và lịch hướng dẫn Chuyên môn dành cho Phụ huynh các nhóm. Lịch làm việc đã ghi cụ thể để gia đình nắm được thời gian, lịch trình và thu xếp công việc đến tham gia các buổi họp/ học giúp kết nối Giáo viên ó Gia đình để trao đổi về tình hình mỗi giai đoạn can thiệp của con, hướng dẫn các chiến lược can thiệp hỗ trợ con tại nhà và giải đáp các trăn trở, thắc mắc…của Phụ huynh trong những vấn đề liên quan đến chuyên môn và các con.

I/ Kế hoạch ” Họp, Hướng dẫn chuyên môn PH tháng 12/ 2020 dành cho Trung tâm 1:

Thứ 7 ngày 05/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh trẻ mới nhóm N1 + N2( buổi 1).

Thứ 7 ngày 12/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh Mô hình can thiệp sớm DENVER nhóm trẻ N2HN + N3C ( những PH chưa đi hướng dẫn buổi 1).

Thứ 6 ngày 18/12: Họp Phụ huynh nhóm trẻ trao đổi riêng( Trung tâm sẽ gửi thông báo riêng).

Thứ 7 ngày 26/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh nhóm trẻ N2A+ N3C- Giai đoạn I.

II/ Kế hoạch ” Họp, Hướng dẫn chuyên môn PH tháng 12/ 2020 dành cho Trung tâm 2:

Thứ 5 ngày 03/12: Họp Phụ huynh nhóm trẻ chuyển mổi trường từ TT1TT2.

Thứ 7 ngày 05/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh nhóm trẻ N3C+ N3B.

Thứ 5 ngày 17/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh nhóm trẻ N3-2.

Thứ 7 ngày 19/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh nhóm trẻ N3A+ N4.

Thứ 7 ngày 26/12: Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh nhóm trẻ TTH.

Ghi chú:

Các buổi Họp hay hướng dẫn CM theo lịch trên có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hoàn cảnh.

Các buổi Họp Phụ huynh đều bắt đầu từ 16h00 đến 18h30.

Các buổi Hướng dẫn chuyên môn Phụ huynh vào chiều Thứ 7 đều bắt đầu từ 14h00 đến 18h00.

Quý phụ huynh vui lòng cập nhật kế hoạch trên để nắm được lịch làm việc trực tiếp với Giáo viên.

Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch trên, Trung tâm sẽ chủ động thông báo tới quý Phụ huynh.

Trung tâm mong muốn Phụ huynh tham gia đầy đủ các buổi họp, buổi hướng dẫn để hiểu được tình hình của con và lĩnh hội được những kiến thức mới, chuẩn giúp hỗ trợ trong can thiệp tại gia đình và tính hiệu quả trong can thiệp tại Trung tâm.

Trân trọng!

Contact Me on Zalo
0912 218 692