5 TIÊU CHÍ ĐỂ ĐẶT MỤC TIÊU THÔNG MINH

Sau khi đã thấu hiểu những khó khăn mà con đang gặp phải, cha mẹ cần đặt mục tiêu các hoạt động can thiệp cho con. Bởi khi có mục tiêu can thiệp, cha mẹ sẽ định hướng được những hoạt động cha mẹ cần hỗ trợ, để con phát triển tốt hơn. Nếu không có mục tiêu, việc can thiệp cho con sẽ giống như một cầu thủ chơi bóng không có khung thành, không biết sút bóng vào đâu. Trong việc can thiệp cho con cũng vậy, cha mẹ hướng dẫn, hỗ trợ con hằng ngày nhưng không có chủ đích rõ ràng, do đó con chưa học thêm được nhiều điều mới.
Cha mẹ có thể chọn một mục tiêu chung trong lĩnh vực trẻ cần hỗ trợ, sau đó phân tích cụ thể các mục tiêu theo 5 tiêu chí thông minh (SMART) dưới đây:
1. Cụ thể (Specific): Cha mẹ cần biết con cần làm gì. Mục tiêu cụ thể sẽ cho cả gia đình biết chúng ta nhắm đến hỗ trợ con kĩ năng gì.
2. Đo lường được (Measurable): Cha mẹ biết được mỗi ngày mình dạy các hoạt động can thiệp bao nhiêu lần. Và khi con thực hiện hoạt động đấy đã đạt được mục tiêu đề ra hay chưa.
3. Khả thi (Achievable): Mục tiêu phù hợp với năng lực hiện tại của con để con có thể đạt được. Lựa chọn dựa trên thang bậc phát triển của trẻ
4. Quan trọng (Relevant): Dựa trên trên nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn khác nhau.
5. Giới hạn thời gian hoàn thành (Time Based): Hoàn thành mục tiêu trong bao lâu.
Contact Me on Zalo
0912 218 692