BÀN CHÂN BẸT (PHẦN II)

trong phần I chúng ta đã được tìm hiểu về nguyên nhân – cách nhận biết – bất lợi của chứng bàn chân bẹt. Phần II sẽ là phương pháp trị liệu và một số bài tập khắc phục 

0912 218 692