Bố mẹ nhớ cho con can thiệp đều nhé!

 

Bố mẹ nhớ cho con can thiệp đều nhé!

Mỗi trẻ khi can thiệp tại Trung tâm, vào đầu tháng, các cô sẽ lên KHGDCN và Giáo án nhóm cho các con. KHGDCN là nội dung các cô lên cho các con với từng mục tiêu cụ thể để cả trung tâm và gia đình cùng can thiệp cho con. Mục tiêu này sẽ được đánh giá vào cuối tháng, khi các con đạt KHCN, mục tiêu sẽ tiếp tục được nâng lên trong các tháng tiếp theo và KHCN chính là minh chứng cho sự phát triển của trẻ.

Khi trẻ không đạt các mục tiêu trong KHCN?

Đây cũng là những băn khoăn lo lắng của nhiều bố mẹ. Vậy khi nào trẻ không đạt được kế hoạch cá nhân, và chúng ta phải làm gì khi trẻ không đạt KHGDCN.

Khi lên KHCN cho trẻ, giáo viên luôn đảm bảo ở “ vùng phát triển gần nhất” mà trẻ với sự giúp sức của giáo viên và bố mẹ, trẻ có thể dạt được mục tiêu can thiệp,và mục tiêu can thiệp hoàn toàn vừa sức với trẻ, đảm bảo rằng, khi trẻ can thiệp đầy đủ các buổi theo lịch, con sẽ đạt được mục tiêu.

Việc không đạt các mục tiêu trong KHCN xảy ra vào các trường hợp như sau:

Khi trẻ nghỉ/ dừng can thiệp: nếu trẻ nghỉ do một số lý do( trẻ ốm hoặc các lý do khách quan khác), các buổi can thiệp con sẽ không được tham gia đầy đủ, nếu bố mẹ sắp xếp cho con bù, mục tiêu can thiệp đạt được, KHCN sẽ được nâng lên trong tháng sau.

Khi trẻ nghỉ/ dừng can thiệp: trẻ không được bù ngay, hoặc bù không đầy đủ, con không đạt KHCN, tháng sau con phải tiếp tục thực hiện KHCN tháng trước, sự phát triển của con bị chậm lại.

♥♥♥♥ Vì vậy, khi cho trẻ đi can thiệp, để việc can thiệp đạt kết quả cao nhất, bố mẹ cần cố gắng cho con tham gia đầy đủ các buổi can thiệp, nếu vì các lý do bắt buộc con phải nghỉ, bố mẹ hãy cho con tham gia can thiệp bù luôn trong tháng để đảm bảo rằng mỗi ngày đi qua là một ngày phát triển của con nhé!♥♥♥♥

_ GV chia sẻ_

Contact Me on Zalo
0912 218 692