CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO BÀI LÀM VĂN MIÊU TẢ Ở BẬC TIỂU HỌC

Văn miêu tả (lớp 4 và lớp 5 ) giúp cho người đọc, người nghe hình dung ra được những đặc điểm, tính chất, giá trị nổi bật của sự vật, hiện tượng…một cách rõ nét qua việc quan sát, tưởng tượng, cảm nhận và tả lại của chúng ta. Văn miêu tả là dạng văn rất quen thuộc đối với học sinh tiểu học và nó cũng rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó, để đạt điểm cao trong bài văn miêu tả, các em cần biết kết hợp giữa nhiều yếu tố kỹ năng khác nhau như: Quan sát, tả, so sánh, tưởng tượng, cảm nhận… Vì vậy các em cần có các kỹ năng cần thiết và quan trọng để tạo lập một bài văn miêu tả. mạch lạc, đủ ý và có sức hấp dẫn

Dưới đây là một số kỹ năng cần có :

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết 'NỘI DUNG KHOÁ HỌC CHUNG VỀ niệm Ki năng viết văn miêu tả trò QUAN tượng TƯỞNG Đối tượng tham gia: Thời lượng: 10 buổi o nhất. DÀN Mục tiêu dàný NHẤN Khoá học trọng tọ sức người cấp các kỹ năng cần thiết và quan văn miêu tả mạch lạc, và TƯỢNG Nắm rèn| năng tượng, bát luyện DẪN cách mượt khóa CUỐI KHÓA năng một văn ydự'

Contact Me on Zalo
0912 218 692