Cán bộ nhân viên trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ em.

TẬP THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ EM

Năm 2016- 2017 số lượng Giáo viên tại Trung tâm luôn ổn định, ngoài 01 Giáo viên hết hạn Hợp đồng Trung tâm không ký tiếp do không đạt yêu cầu đề ra.
Bên cạnh đó, chất lượng Giáo viên năm 2017 đạt chuẩn cao hơn, do hằng năm, mỗi Giáo viên đều phải trải qua hơn 11 chuyên đề( ABA, AAC, Phát triển ngôn ngữ, Âm ngữ trị liệu, Trị liệu âm nhạc, Trị liệu OT, chuyên đề Sửa ngọng, Can thiệp sớm, Chơi và tư duy, Trẻ khó khăn trong học tập…) nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng giảng dạy và cập nhật những kỹ thuật tiến bộ trên thế giới.

   TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ EM  PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC!

Contact Me on Zalo
0912 218 692