CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MI

Cách khám phá âm thanh, hoạt động lắng nghe và khiêu vũ giúp trẻ giao tiếp– tương tác, kích thích kỹ năng theo dõi bằng mắt, học cách di chuyển và phối hợp các cơ mới.

0912 218 692