ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19- BỘ Y TẾ

TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH LÀ F0 HOẶC F1

Ngày 29/12, Bộ Y tế vừa có Công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19.

𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄 đ𝒊̣𝒏𝒉 (𝑭0) 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑:

– Người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp (RT-PCR).

– Người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

– Người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 (ca bệnh nghi ngờ là F1 có 2 trong số các biểu hiện lâm sàng ho, sốt đau họng…) và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

– Người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒙𝒖́𝒄 𝒈𝒂̂̀𝒏 (𝑭1) 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑:

– Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

– Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

– Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

– Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

_st_

Contact Me on Zalo
0912 218 692