Giới thiệu chung về Tự kỷ

• Hội chứng tự kỷ (ASD) được định nghĩa là một rối loạn phát triển não bộ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và hành vi của trẻ (Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, 2013)
• Các đặc điểm chính của trẻ tự kỷ bao gồm hạn chế trong giao tiếp và tương tác xã hội, hành vi có tính lặp lại chu kỳ, các hứng thú đặc biệt cụ thể (DSM-5)
• Theo CDC (trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) Hoa Kỳ năm 2020, tỷ lệ trẻ có rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là 1/36 trẻ, đang tăng đáng kể trên toàn thế giới. Điều này gây áp lực lên hệ thống y tế và xã hội.
Thách thức tiếp cận can thiệp ở Việt Nam hiện nay: thiếu hụt các trung tâm can thiệp chuyên biệt và chất lượng cho trẻ ASD, đa số trung tâm chỉ tập trung vào nhóm tuổi nhất định, thiếu sự liên tục trong can thiệp. Học phí cho trẻ tự kỷ cao, các trung tâm phân bố không đồng đều giữa các khu vực dẫn tới sự hạn chế tiếp cận.
Vai trò của phụ huynh rất quan trọng: Phụ huynh là người đồng hành cả đời cùng với con, và có thể hỗ trợ con liên tục, phụ huynh có khả năng cá nhân hóa giáo dục phù hợp nhất cho con. Phụ huynh giúp áp dụng kiến thức vào thực tiễn, củng cố kỹ năng cho trẻ. Việc phụ huynh tham gia trực tiếp vào quá trình can thiệp có tác động tích cực đến sự phát triển của trẻ.
Qua khảo sát 178 phụ huynh và 247 giáo viên ở Việt Nam, so sánh giữa các phụ huynh được đào tạo và chưa được đào tạo, thu thập dữ liệu về cảm nhận chung của giáo viên đối với việc phụ huynh cùng tham gia dạy trẻ, đã thấy kết quả đối với phụ huynh rõ rệt.
Trẻ có phụ huynh được đào tạo có tiến bộ vượt trội so với trẻ không có phụ huynh được đào tạo.
Phụ huynh được đào tạo cảm thấy tự tin hơn trong khả năng dạy con
Phụ huynh được đào tạo hiểu biết sâu hơn về tự kỷ.
Kết quả đối với giáo viên:
100% giáo viên quan sát thấy sự tiến bộ rõ rệt hơn ở nhóm trẻ có phụ huynh được đào tạo để dạy con tại nhà.
96% giáo viên báo cáo rằng trẻ có phụ huynh thiểu hiểu biết về tự kỷ và phương pháp dạy con ở nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Giáo viên cũng ghi nhận việc có phụ huynh tham gia trực tiếp dạy con giúp giáo viên hiểu trẻ hơn và từ đó nâng cao chất lượng dậy và học.
Contact Me on Zalo
0912 218 692