HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC

 

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới Chương trình giáo dục và Sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình 2018) và triển khai từ năm học 2020-2021 bắt đầu với lớp 1. Đến nay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai 2 năm ở tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc. Tuy chỉ mới là bước đầu song Chương trình GDPT mới đã bộc lộ một số vấn đề cả ưu điểm lẫn hạn chế và cần được xem xét. Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam có chức năng phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước nên rất quan tâm đến tình hình trên. Để có được các ý kiến phản biện có chất lượng, Ban chấp hành Trung ương Hội thấy cần thiết phải tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc với sự tham gia ý kiến của các Tỉnh, Thành Hội, Chi hội và của đông đảo hội viên cùng các giới xã hội khác. Chủ trương này của Ban chấp hành Trung ương Hội đã được Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh Khánh Hòa nhiệt tình hưởng ứng và đồng ý phối hợp cùng Ban chấp hành Trung ương Hội tổ chức Hội thảo với chủ đề Thực trạng chất lượng, hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới (2018) cấp tiểu học và trung học cơ sở trong hai năm qua dưới góc nhìn Tâm lý học và Giáo dục học” năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa.

Contact Me on Zalo
0912 218 692