Lịch thi chuyên môn giáo viên tháng 4

1. Các số N3
Ngày thi Giáo viên Nội dung cụ thể
16/4/17 Cô Sen Số 1, số 2

17/4/17 Cô Hương Số 1, số 2

18/4/17 Cô Loan Số 1, số 2
Ghi chú:
Giáo viên mượn tài liệu tại thư viện văn phòng trung tâm (liên hệ Cô Dịu)
Ghi rõ tên bài thi chuyên môn, tên giáo viên…
Giáo viên có vấn đề thắc mắc hỏi giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên QLCM
Tất cả giáo viên sau khi làm bài thi nộp lại cho giáo viên QLCM hoặc Văn phòng và kí vào sổ nộp bài
Tất cả bài thi không đạt giáo viên chủ động hoàn thànhvào đợt thi lần 2và nộp lại cho giáo viên QLCM
Điểm thi giáo viên được vào hệ thồng theo dõi, dán niêm yết tại bảng thông báo các hoạt động của trung tâm

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692