Mái trường giao tiếp của trẻ tự kỷ

Chúng ta có thể xem kỹ năng lắng nghe, kỹ năng bắt chước, kỹ năng luân phiên và kỹ năng vui chơi như những viên gạch xây nên ngôi nhà hay như là một mái truong tu ky.

Những viên gạch này giúp trẻ tự kỷ có được kiến thức (hiểu biết) và biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ – có thể xem như là mái nhà.

Chúng ta có thể xem kỹ năng lắng nghe, kỹ năng bắt chước, kỹ năng luân phiên và kỹ năng vui chơi như những viên gạch xây nên ngôi nhà hay như là một mái truong tu ky.

Những viên gạch này giúp trẻ tự kỷ có được kiến thức (hiểu biết) và biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ – có thể xem như là mái nhà.

Chúng ta có thể coi lời nói như lớp sơn của ngôi nhà. Lời nói chiếm 8% trong việc giao tiếp. Người không có lời nói như người khiếm thính (câm điếc) vẫn giao tiếp được. Trẻ phải biết giao tiếp thì ngôn ngữ lời nói mới hết rối loạn và đúng ngữ nghĩa.

Khi xem xét các lĩnh vực của trẻ gặp phải chúng ta phải nhớ đến thứ tự xây dựng ngôi nhà hoặc mái truong tu ky để xây dựng kỹ năng giao tiếp.

Tất cả những kỹ năng giao tiếp đều phát triển dần dần theo thời gian, không một kỹ năng nào phát triển độc lập. Sự tiến bộ của một kỹ năng sẽ kéo theo sự tiến bộ của các kỹ năng khác.

Khi xây dựng các kỹ năng này, chúng ta đã mở đường cho việc giao tiếp xuất hiện.

Chúng ta xem hình bên đưới:

Kiến thức như rễ cây ảnh hư ởng đến sự sống còn của cây. Rễ không lộ ra cũng như kiến thức là phần chìm của ngôn ngữ. Rễ mọc lan ra như kiến thức ngày càng mở rộng và sâu hơn.

Từ vựng như thân cây, cả thân cây đều bắt đầu từ kích thước nhỏ như vốn từ vựng, từ lượng ít đến nhiều và phát triển dần theo thời gian được kiến thức nuôi dưỡng.

Cấu trúc câu như cành cây, lá cây khi vốn từ vựng phát triển thì cấu trúc câu bắt đầu mở rộng từ một từ đơn dần kết nối thành 2 từ , 3, 4 … đến câu dài câu phức có đại từ, động từ,… giới từ…

Lời nói rõ ràng đúng ngữ pháp như trái cây là kết quả chúng ta mong mõi.

Những đám mây tạo nên mưa là sự kích thích ngôn ngữ rất cần cho sự tăng trưởng của bộ rễ cây, như việc thu nhận kiến thức của trẻ. Việc tưới các phần khác của cây không đem lợi ích cho cây bằng tưới bộ rễ nghĩa là không quá tập trung vào việc bắt chước mà cần nhất là cung cấp kiến thức cho trẻ.

Mặt trời là lời khen ngợi, động viên, tạo môi trường tích cực cho việc học ngôn ngữ trở nên hứng thú có kết quả

Contact Me on Zalo
0912 218 692