Sổ tay P. Q. V

Việc ghi sổ nhật ký thường xuyên cho trẻ giúp giáo viên hiểu thêm về khả năng và nhu cầu của trẻ. Từ đó, giáo viên có những điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời tạo điều kiện thuận lợi can thiệp hiệu quả.
Rất cảm ơn mẹ P.Q.V vì những ghi chú cụ thể của mẹ. Những phản hồi và yêu cầu đó không chỉ giúp cô hiểu con, có những điều chỉnh phù hợp mà còn góp phần không nhỏ vào những tiến bộ của con.

 

 

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692