Sự phối hợp giữa gia đình và trung tâm qua mail

Trung tâm khuyến khích các gia đình mỗi tháng gửi tới Trung tâm những nội dung dạy con, những khó khăn và những điều gia đình cần hỗ trợ.

Từ những trao đổi của phụ huynh, giáo viên sẽ nắm rõ được tình hình ở nhà của con để có sự điều chình kịp thời, phù hợp vì ở nhà và Trung tâm là hai môi trường khác nhau; giáo viên cũng sẽ biết được phần nào những khó khăn của gia đình khi dạy trẻ để hướng dẫn gia đình kỹ thuật dạy trẻ chuẩn nhất.

Dưới đây là một bức thư của gia đình cháu Q.Đ. gửi tới Trung tâm. Xin cảm ơn Bố Q.Đ !

 

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692