TEST NHANH ĐỊNH KỲ LUÂN PHIÊN CÁC BỘ PHẬN TOÀN TRUNG TÂM

Việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 luôn được Ban giám đốc và Ban CĐPC COVID-19 TTGDHNTE sát sao chỉ đạo và đôn đốc. Ngoài việc đảm bảo 5K trong tất cả các hoạt động, Trung tâm chủ động thực hiện test nhanh định kỳ với toàn bộ phận, luân phiên. Cho đến thời điểm hiện tại, các kết quả đều (-) tính, không có nguồn lây khởi phát từ nội bộ trung tâm. Nghiêm túc trong chỉ đạo test nhanh để sàng lọc và kiểm soát nguồn lây hiệu quả, kịp thời, đảm bảo an toàn môi trường can thiệp.

Contact Me on Zalo
0912 218 692