Thông báo học chuyên môn n3

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ GIÁO DỤC VN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ EM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——-˜ª™——-

THÔNG BÁO HỌC CHUYÊN MÔN

Kính gửi: Phụ huynh các trẻ N3
( Gia đình đã có giấy mời học chuyên môn)
Kính mời bố và mẹ bé đến Trung tâm Giáo dục Hòa Nhập Trẻ Em học chuyên môn
Nội dung: Nội dung và phương pháp can thiệp cho trẻ trong thời gian tiếp theo.
Người hướng dẫn: Giáo viên lớp N3
Thời gian: bắt đầu từ 14h00 – 17h30- Thứ 7- ngày 15 tháng 04 năm 2017.
Địa điểm: số 6-8, 52/2 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội( cơ sở II)
Đây là buổi học rất quan trọng để giúp phụ huynh nắm được tình hình, nội dung và phương pháp can thiệp trong thời gian tiếp theo cho con. Do vậy bố mẹ sắp xếp thời gian, công việc đến trung tâm đúng giờ, đầy đủ để buổi học đạt hiệu quả tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn và kính mời!

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
THS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

 

 

Contact Me on Zalo
0912 218 692